И З В Е С Т У В А Њ Е

До членовите на Синдикалната организација на АД ЕСМ – Скопје

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат членовите на С.О на АД ЕСМ – Скопје дека согласно барањето за зголемување на плата број 02-69/ од 25.07.2022 година поднесено од Синдикалната организација на АД ЕСМ до Управниот одбор на АД ЕСМ , истото е прифатено и ќе отпочнат преговори за зголемување на плата, како би се договориле заеднички и се изнајде решение прифатливо за двете страни. За понатамошните активности ќе бидете известени благовремено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *